top of page

Thiết bị giao tiếp giữa PC và hệ thống EIB/KNX | KNX USB Interface

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX USB Interface

SKU: GC01USB006
  • Thiết bị giao tiếp giữa PC và hệ thống EIB/KNX để cấu hình và lập trình các thiết bị theo tiêu chuẩn KNX. Kiểu lắp đặt DIN-rail.

bottom of page