• Màn hình KNX cảm ứng - 5 inches  | KNX Touch Panel - 5 inches

    Hãng sản xuất: GreenControls 

    KNX Touch Screen - 5 inches

    SKU: GC09TP003SL (Bạc) | GC09TP001BK (Đen)
    Màu sắc
    • Màn hình KNX cảm ứng, kích thước 5 inches sử dụng để điều khiển và hiển thị trạng thái trong hệ thống EIB/KNX. Có thể sử dụng để điều khiển đèn, rèm, điều hòa nhiệt độ hoặc điều khiển ngữ cảnh linh hoạt. Màu sắc lựa chọn: viền màu bạc hoặc viền màu đen.