top of page

Điều khiển từ xa để giao tiếp giữa ứng dụng "Senda Plug" với các cảm biến KNX.
Hãng sản xuất: THEBEN - Germany

theSenda B

SKU: 9070985
  • Điều khiển từ xa để giao tiếp giữa ứng dụng "Senda Plug" với các cảm biến KNX. Sản phẩm của hãng THEBEN, sản xuất tại Đức.

bottom of page