top of page

Thiết bị điều khiển đóng cắt 4 kênh có giám sát dòng điện tải | KNX Switching Actuator with current detection

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Switching Actuator, 4 channels, 20A, with Current Detection

SKU: GC04SA004
  • Thiết bị điều khiển đóng cắt đầu ra 4 kênh bao gồm cả chức năng giám sát dòng điện tải. Sử dụng để điều khiển các phụ tải như: đèn, ổ cắm, bình nước nóng, máy bơm và các phụ tải khác. Có thể sử dụng điều khiển timer hoặc logic controller.

bottom of page