top of page

Thiết bị điều khiển đóng cắt 4 kênh | KNX Switching Actuator 4 channels

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Switching Actuator, 4 channels, 16A

SKU: GC04SA001
  • Thiết bị điều khiển đóng cắt đầu ra 4 kênh. Sử dụng để điều khiển các phụ tải như: đèn, ổ cắm, bình nước nóng, máy bơm và các phụ tải khác. Có thể sử dụng điều khiển timer hoặc logic controller.

bottom of page