top of page

Nút bấm KNX 8-phím | KNX Push Button 4-gang
Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Push Button, 4-gang

SKU: GC10PB004WH
  • Nút bấm thông minh KNX (8 phím). Sử dụng để điều khiển các thiết bị trong hệ thống KNX.

bottom of page