top of page

Nút bấm KNX 4-phím | KNX Push Button 2-gang

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Push Button, 2-gang

SKU: GC10PB002WH
  • Nút bấm thông minh KNX (4 phím). Sử dụng để điều khiển các thiết bị trong hệ thống KNX.

bottom of page