top of page

Bộ nguồn KNX 640mA | KNX Power Supply 640mA

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Power Supply, 640mA

SKU: GC01PS002 | *currently not available
  • Bộ nguồn 640mA, cung cấp nguồn điện 30VDC cho các thiết bị trong hệ thống KNX/EIB.

bottom of page