top of page

Bộ thực hành đào tạo hệ thống điện thông minh chuẩn KNX | KNX Training Station

KNX Training Station | Bộ thực hành KNX

SKU: GC-BTH-01
  • BỘ THỰC HÀNH KNX - sử dụng cho mục đích đào tạo thực hành lắp đặt, kết nối và lập trình KNX trong giáo dục. Bộ thực hành được thiết kế dưới dạng tích hợp các mô-đun điều khiển KNX, đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo lý thuyết và thực hành của KNX Association.

bottom of page