• Cảm biến hiện diện KNX (tích hợp PIR + Lux + Microwave) | Mini KNX Sensor with Motion (PIR) + Lux(0-2000Lux) + Microwave

    Hãng sản xuất: Tantron

    Mini KNX Sensor with Motion (PIR) + Lux (0-2000Lux) + Microwave

    SKU: T/N S03PL
    • Cảm biến hiện diện KNX phát hiện chuyển động của con người và đo cường độ ánh sáng để thiết lập ngữ cảnh, tình huống logic phù hợp trong điều khiển nhà thông minh. Cảm biến tích hợp công nghệ PIR và Microwave giúp nâng cao khả năng phát hiện sự hiện diện.