• Thiết bị giao tiếp truyền thông KNX-PLC LOGO8! CMK2000 | KNX-LOGO Communication Module CMK2000

    Hãng sản xuất: Siemens - Đức

    KNX-LOGO Communication Module CMK2000

    SKU: 6BK1700-0BA20-0AA0
    • Thiết bị giao tiếp truyền thông KNX-PLC LOGO8! CMK2000, sử dụng để truyền dẫn và điều khiển giữa PLC LOGO và hệ thống KNX.  Thiết bị sử dụng nguồn điện 24V DC.