top of page

Thiết bị KNX điều khiển logic | KNX Logic Module

Hãng sản xuất: GreenControls

Logic Module

SKU: GC08LM001
  • Thiết bị KNX điều khiển logic. Sử dụng để lập trình các tính năng logic trong hệ thống EIB/KNX. 

bottom of page