top of page

Thiết bị KNX điều khiển cường độ ánh sáng đèn, 1-10V, 4 kênh, 10A | KNX Dimming Actuator, 1-10V, 4 channel, 10A

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Dimming Actuator, 1-10V, 4 channel, 10A

SKU: GC05DA005
  • Thiết bị KNX điều khiển cường độ ánh sáng đèn Led (qua dimmable electronic ballast), dải điều khiển từ 1-10V, 4 kênh điều khiển với dòng điện tải qua relay tối đa 10A.

bottom of page