top of page

Thiết bị điều khiển KNX-DALI, 1 kênh | KNX-DALI Gateway, 1 channel

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX-DALI Gateway, 1 channel

SKU: GC05DG011
  • Thiết bị điều khiển KNX-DALI, 1 kênh. Sử dụng để điều khiển ánh sáng DALI thông qua giao tiếp KNX-DALI. Số lượng thiết bị DALI ECG kết nối tối đa là 64 thiết bị (1 kênh). 

bottom of page