top of page

Đầu kết nối KNX bus | KNX Bus Connector

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Bus Connector

SKU: GC01BC001
  • Đầu kết nối KNX bus. Dùng để kết nối các thiết bị KNX với đường bus KNX TP.

bottom of page