top of page

Dây cáp tín hiệu KNX | KNX Twisted Pair Cable

Hãng sản xuất: Bruns

KNX TP Bus Cable

  • Dây cáp tín hiệu KNX (loại Twisted Pair). Sử dụng để kết nối và truyền dẫn tín hiệu điều khiển giữa các thiết bị trong hệ thống EIB/KNX. 

bottom of page