top of page

Dây cáp tín hiệu KNX | KNX TP Bus Cable

Hãng sản xuất: Bruns

KNX TP Bus Cable

SKU: J-Y (St) Y 2x2x0.8
  • Dây cáp tín hiệu KNX (loại Twisted Pair). Sử dụng để kết nối và truyền dẫn tín hiệu điều khiển giữa các thiết bị trong hệ thống EIB/KNX. 

bottom of page