top of page

Thiết bị KNX điều khiển cường độ ánh sáng đèn, 4 kênh, 500W | KNX Dimming Actuator, Leading, 4 channels, 500W

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Dimming Actuator, Leading, 4 channels, 500W

SKU: GC05DA006
  • Thiết bị điều khiển cường độ ánh sáng đèn sợi đốt, đèn halogen và các loại đèn khác (không áp dụng đối với các loại đèn LED và đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu).
     

bottom of page