top of page

Rèm cuốn tự động tương thích chuẩn KNX | Venetian Blinds

Rèm tự động (tương thích chuẩn KNX)

SKU: GC01VB001
  • Rèm cuốn tự động tương thích với hệ thống điều khiển KNX Shutter Controller. Có thể điều khiển tự động theo ngữ cảnh hoặc theo thiết lập trạng thái thời tiết của hệ thống EIB/KNX.

bottom of page